Kultur og medier

Forsiden - Velg område - Kultur og medier

Abonner på RSS-feed: Kultur og medier - siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.7.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.3.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.3.2013
Gjennomføringsrapport offentliggjort av Kommisjonen 20.12.2012
EØS-komitevedtak ratifisert av Norge 14.12.2012; ikrafttredelse 1.2.2013
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.9.2012
Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.9.2012
Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 22.9.2011
EØS-komitevedtak 19.7.2011
EØS-komiteen vedtok ved skriftlig prosedyre 19. juli 2011 å innlemme EU-programmet MEDIA Mundus i EØS-avtalen. MEDIA Mundus legger til rette for samarbeid i filmsektoren med land i Asia, Latin-Amerika og Afrika, som har rike kulturelle tradisjoner og er voksende audiovisuelle markeder. I følge regjeringen vil deltakelse i programmet kunne bli en døråpner mot disse områdene og medvirke til at norske filmskapere og filmprodusenter får tilgang til nye markeder som i dag er dominerte av Hollywood. MEDIA Mundus utlyste de første midlene i 2010 med søknadsfrist 15. oktober 2010, for utdeling i 2011. I utlysingen ble det åpnet for at norske aktører kunne søke om midler fra programmet forutsatt at det ble innlemmet i EØS-avtalen. Norsk deltakelse vil koste Kulturdepartementet rundt 2.9 millioner kroner for årene 2011-2013. I tillegg vil departementet tilby en nasjonal ekspert som vil arbeide i Kommisjonens sekretariat for MEDIA Mundus.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 18.1.2011
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 10.1.2011
Rapport lagt fram av Kommisjonen 10.1.2011
Europakommisjonen utpekte i april 2010 tre personer til å komme med forslag til hvordan Europas kulturarv best kan digitaliseres og gjøres allment tilgjengelig på nettet. Gruppens rapport - The New Renaissance - ble offentligjort 10. januar 2011. Den anbefaler bl.a. at EUs Europeana-portal utvikles til å bli det sentrale det referansepunkt for Europas kulturarv på internett. Et av gruppens medlemmer, den belgiske forfatteren og dramaturgen Jacques De Decker, utga i 2006 en biografi om Henrik Ibsen.
Midtveisrapport lagt fram 20.12.2010
Åpen høring igangsatt av Kommisjonen 24.9
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 24.9.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.9.2010

Sider