Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Europaparlamentets 1. gangsbehandling 27.02.2014
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2013
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.11.2013
Rådsforordning publisert i EU-tidende 6.11.2013
EU-tidende publiserte 6. november 2013 forordningen som oppretter en evaluerings- og overvåkings­mekanisme for Schengen-landenes gjennomføring av regelverket. Mens Kommisjonen og EFTAs overvåkingsmekanisme overvåker nasjonal gjennomføring av EU-regelverket for det indre marked, har det ikke eksistert en tilsvarende overvåking av hvordan Schengen-reglene praktiseres i de enkelte landene. Kontrollbehovet vil bli fastsatt gjennom konsultasjon med Schengen-grensebyrået Frontex og eksperter fra Schengen-landene.
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.10.2013
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.8.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 2.8.2013
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 21.6.2013
Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 20.6.2013
Framdriftsrapport for 2012 lagt fram av Kommisjonen 25.4.2013
Risikoanalyse lagt fram av Det europeiske grensekontrollbyrå 18.4.2013. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 24.4.2013
Omtale publisert av Justis- og beredskapsdepartementet 11.4.2013
EUs justisministre vedtok 7. mars 2013 at andre generasjon av informasjonssystemet for Schengen-samarbeidet, SIS II, skal tas i bruk 9. april 2013. Rådsbeslutningene ble publisert i EU-tidende 27. mars 2013. SIS er et databasert register til bruk i alle land som deltar i Schengen-samarbeidet. Innføringen av SIS II ble vedtatt i EU i 2006 og godkjent av Norge gjennom Stortingssamtykke 11. juni 2008. På nærmere bestemte vilkår kan medlemsstatene utveksle visse typer informasjon via SIS-registeret. SIS II inneholder endringer i de tekniske og strukturelle rammer for registeret og innfører flere nye funksjoner.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 25.3.2013
Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 27.3.2013
EØS-komitebeslutning 15.3.2013
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.3.2013
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.3.2013

Sider