Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Dansk departementsvurdering ("supplerende grundnotat") offentliggjort 15.10.2010
EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 9.9.2010
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 30.6.2010
Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 23.6.2010
Hørings igangsatt av Samferdselsdepartementet 23.6.2010
Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 23.6.2010
Europaparlamentets uttalelse 15.6.2010
Europaparlamentets uttalelse 15.6.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 1.6.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.5.2010
Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.5.2010
Konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 4.3.2010
Sak om mangelfull norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 23.2.2010
Høring igangsatt av Kommisjonen 2.3.2010
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 30.1.2013
Dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 13.1.2010
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 24.11.2009
Supplerende dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 4.9.2009

Sider