Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.1.2012
Meddelelse lagt fra av Kommisjonen 12.12.2011
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.10.2011
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.10.2011
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.9.2011
Evaueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 9.9.2011
Norsk oversettelse publisert i EØS-tillegget 23.6.2011
Dansk departementsvurdering offentliggjort 11.06.2011
Rapport fra Norges EU-delegasjon publisert 6.5.2011
Som en oppfølging til EUs digitale dagsorden, la Kommisjonen 31. mai 2011 fram en digital resultattavle (scoreboard) for perioden mai 2010-mai 2011. Resultattavlen omfatter data og analyser som tidligere ble offentliggjort i Kommisjonens årlige statusrapport om det indre marked for elektronisk kommunikasjon. Den ledsages av en rekke onlinerapporter om ulike sider av den digitale dagsorden, som e-forvaltning og online-tillit og –sikkerhet. Konsekvensene av resultattavlen vil bli drøftet på en konferanse ("1st Digital Agenda Assembly") i Brussel 16.-17. juni 2011.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 16.5.2011
Dansk departementsvurdering offentliggjort 28.4.2011
Rapport fra Norges EU-delegasjon om evalueringsrapporten offentliggjort 26.4.2011
Europakommisjonen la 18. april 2011 fram en evalueringsrapport om erfaringene med datalagringsdirektivet siden det ble vedtatt i 2006. Et sammendrag av rapporten ble publisert på Norges EU-delegasjons nettsider 26. april 2011. Rapporten konkluderer med at lagrede telekommunikasjonsdata spiller en viktig rolle for bekjempelse av grov kriminalitet. Det pekes samtidig på at direktivet ikke er blitt gjennomført på samme måte i alle EUs medlemsland, noe som skaper problemer for telekommunikasjonstilbydere og samtidig kan føre til at lagrede data benyttes i strid med retten til privatlivets fred og beskyttelse av personoplysninger. Kommisjonen varsler i rapporten at den vil bruke resultatene fra evalueringen i arbeidet med en revisjon av datalagringsdirektivet.
Dansk departementsvurdering offentliggjort 28.4.2011

Sider