Indre marked og EØS

Forsiden - Velg område - Indre marked og EØS

Abonner på RSS-feed: Indre marked og EØS - siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 14.6.2012 (frist 6.9.2012)
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.6.2012
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 29.5.2012
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 14.5.2012
Stortingsmelding lagt fram av Utenriksdepartementet 27.4.2012
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.2.2012
Høring igangsatt av Utenriksdepartementet 31.1.2012
I 2010 oppnevnte regjeringen et forskningsbasert utvalg for å utrede alle sider ved EØS, Schengen og de andre avtalene Norge har med EU. Utvalgets rapport, NOU 2012: 2 Utenfor og innenfor, ble lagt fram 17. januar 2012. Utenriksdepartementets sendte 31. januar 2012 utredningen på høring med frist 6. mai 2012.
Omtale av håndboken publisert på UDs hjemmesider 24.1.2012
Rapport lagt fram 17.1.2012
En rapport om nye styringsformer i EU og forvaltningspoliske ufordringer i Norge ble oversendt Fornyings-­, administrasjons-­ og kirkedepartementet 17. januar 2012. Europalov er omtalt på side 40 i rapporten.
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 21.12.2011
Meddelelse fra Kommisjonen offentliggjort 12.12.2011
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.11.2011
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 9.11.2011
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.10.2011
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.10.2011
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.10.2011
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.10.2011
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.10.2011
Rapport fra arbeidsgruppe levert til Kommisjonen 20.7.2011
Høring igangsatt av Nærings- og handelsdepartementet 12.7.2011
Kommisjonen la 1. juni 2011 fram en strategi for EUs arbeid med europeiske standarder og et forslag til en europeisk standardiseringsforordning. Formålet er å sikre økt bruk og hurtigere introduksjon av standarder, spesielt på IKT-området og tjenestesektoren. NHD sendte 12. juli 2011 EU-strategien om standardisering på høring til norske interessenter.

Sider