Indre marked og EØS

Forsiden - Velg område - Indre marked og EØS

Abonner på RSS-feed: Indre marked og EØS - siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.11.2012
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.10.2012
Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 18.10.2012
Europakommisjonen presenterte 3. oktober 2012 sin andre handlingsplan for det indre marked (Single Market Act II) med forslag til 12 konkrete tiltak som EU-institusjonene bør vedta så snart som mulig. Tiltakene er samlet på fire innsatsområder: a) integrerte transport- og energinettverk, b) grensekryssende mobilitet for personer og bedrifter, c) den digitale økonomi og d) forbrukerinteresser. Norges EU-delegasjon publiserte 18. oktober 2012 en omtale av Kommisjonens handlingsplan.
Stortingsmelding lagt fram av regjeringen 12.10.2012
Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.10.2012
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.10.2012
Rapport lagt fram av Kommisjonen 10.10.2012
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.9.2012
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 31.7.2012
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 27.7.2012
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 6.7.2012 (frist 1.10.2012)
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.6.2012 (frist 21.9.2012)
Dansk departementsvurdering offentliggjort 18.6.2012
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 14.6.2012 (frist 6.9.2012)
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.6.2012
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 29.5.2012
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 14.5.2012
Stortingsmelding lagt fram av Utenriksdepartementet 27.4.2012
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.2.2012
Høring igangsatt av Utenriksdepartementet 31.1.2012
I 2010 oppnevnte regjeringen et forskningsbasert utvalg for å utrede alle sider ved EØS, Schengen og de andre avtalene Norge har med EU. Utvalgets rapport, NOU 2012: 2 Utenfor og innenfor, ble lagt fram 17. januar 2012. Utenriksdepartementets sendte 31. januar 2012 utredningen på høring med frist 6. mai 2012.

Sider