Indre marked og EØS

Forsiden - Velg område - Indre marked og EØS

Abonner på RSS-feed: Indre marked og EØS - siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 30.11.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 29.11.2016
Europakommisjonen la 25. oktober fram sitt arbeidsprogram for 2017. I sin tale til Europaparlamentet varslet kommisjons­president Junker en hvitbok til våren om om hvordan EU skal fornye seg uten Storbritannia. Hvitboken vil også drøfte hvordan de europeiske tuilsynsorganene for finansielle tjenester kan styrkes. Arbeidsprogrammet inneholder en rekke nye initiativ, men også forslag til lovgivning som kan forbedres og regelverk Kommisjonen mener kan fjernes fordi det ikke lenger er aktuelt.
EØS-rådets konklusjoner vedtatt 15.11.2016. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 16.11.2016
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.9.2016
Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 23.9.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 5.8.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 2.8.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 11.7.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 4.7.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 24.5.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 18.5.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 19.4.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 4.2.2016
Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 9.11.2015
Resolusjon vedtatt av Europaparlamentet 9.9.2015
Tale offentliggjort av Utenriksdepartementet 26.05.2015
Konklusjoner vedtatt av EØS-rådet 18.5.2015. Omtale publisert av Stortinget EU/EØS-nytt 20.05.2015
Arbeidsprogram lagt fram av Utenriksdepartementet 27.02.2015. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 04.03.2015
Utenriksdepartementets arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2015 gir en oversikt over et 70-talls sentrale saker. Blant de viktigste er EØS-midler, markedsadgang for fisk, handel med landbruksprodukter, norsk tilslutning til EUs klima­forpliktelse og TTIP-forhandlingene mellom EU og USA.

Sider