Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.6.2012 (frist 15.9.2012)
Norsk forskrift kunngjort 25.5.2012
Norsk forskrift kunngjort 25.5.2012
Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.5.2012
Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012
Revidert forslag lagt fram av Kommisjonen 10.2.2012
Endret forslag lagt fram av Kommisjonen 10.02.2012
Kommisjonen la i 2008 fram forslag til direktiv (dette faktaarket) og forordning om informasjon til allmennheten om legemidler på resept. Etter diskusjoner i Europaparlamentet av direktivfortslaget og en modifisert utgave fra 2011, la Kommisjonen i 2012 fram et endret forslag. De to rettsaktene inngår i en legemiddelpakke som Kommisjonen la fram i desember 2008 og hvor en av fellesnevnerne er økt forbrukervern. På enkelte områder ønsker Europaparlamentet strengere regler enn i Kommisjonens opprinnelige forslag.
Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 28.12.2011
Norsk forskrift kunngjort 13.9.2011

Sider