Handelsforenklinger

Forsiden - Velg område - Handelsforenklinger

Abonner på RSS-feed: Handelsforenklinger - siste nytt

EØS-komitevedtak 26.10.2012
EØS-komitevedtak 26.10.2012
Norsk forskrift kunngjort 5.10.2012
EØS-komitevedtak 28.9.2012
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.5.2012
EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.4.2012
Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 2.12.2011
EØS-komitevedtak 2.12.2011
Kommisjonsmelding publisert i EØS-tillegget 15.9.2011
Norsk forskrift kunngjort 13.9.2011
Norsk forskrift kunngjort 13.9.2011
Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 29.7.2011
Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 29.7.2011
Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 28.7.2011
Høring igangsatt av Nærings- og handelsdepartementet 12.7.2011
Kommisjonen la 1. juni 2011 fram en strategi for EUs arbeid med europeiske standarder og et forslag til en europeisk standardiseringsforordning. Formålet er å sikre økt bruk og hurtigere introduksjon av standarder, spesielt på IKT-området og tjenestesektoren. NHD sendte 12. juli 2011 EU-strategien om standardisering på høring til norske interessenter.
EØS-komitevedtak 20.5.2011

Sider