Beslutningsprosessen: handelsforenklinger

Forsiden - Velg område - Handelsforenklinger - Beslutningsprosessen: handelsforenklinger
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
23.02.2013

2013/211

09.11.2013
09.11.2013
Betegnelser og merking av vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser
19.12.2012

2013/212

09.11.2013
09.11.2013
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser
03.07.2012

2013/212

09.11.2013
09.11.2013
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker
26.02.2012

2013/198

09.11.2013
09.11.2013
Forbud mot en spesiell type tilbehør til håndholdte ryddesager
20.04.2012

2013/168

09.10.2013
29.12.2009
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser
31.03.2011

2013/076

04.05.2013
21.06.2013
EØS-relevant regelverk for vinsektoren: endringsbestemmelser
26.01.2013

2013/132

15.06.2013
15.06.2013
Barnesiksikring av innendørs persienner og vindusavskjerminger med snorer
16.08.2011

2013/112

15.06.2013
15.06.2013
Overføring av forsvarsprodukter innenfor Fellesskapet: sertifisering av virksomheter
30.06.2012

2013/111

15.06.2013
15.06.2013
Miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger
01.11.2013

2013/078

01.11.2013
01.07.2013
Anriking av vin produsert av druer som er høstet i 2010
16.11.2010

2012/143

01.04.2013
15.04.2013
Bestemmelser om registre, forsendelsesdokumenter og innsamling av informasjon for vinsektoren
01.08.2009

2012/102

01.04.2013
15.04.2013
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren
01.08.2009

2012/102

01.04.2013
15.04.2013
Bestemmelser om kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner
01.08.2009

2012/102

01.04.2013
15.04.2013
Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet)
11.05.2012

2013/037

16.03.2013
16.03.2013
EØS-relevant regelverk for vinsektoren
01.01.2008

2012/102

01.04.2013
15.04.2013
Merking og sporing av sprengstoff til sivilt bruk
05.04.2012

2010/119

01.11.2012
04.01.2010
Krav til miljøvennlig design av husholdningsoppvaskmaskiner
01.12.2011

2013/011

02.02.2013
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner
30.06.1998

1999/115

31.12.1999
Transportabelt trykkutstyr
30.06.2011

2011/127

03.12.2011
01.01.2013
Attestering av samsvar med tekniske spesifikasjoner for skorstein, røykrør, og særlige byggevarer
30.11.2010

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Byggevaredirektivet: endringsbestemmelser om ferdigstøpte betongelementer
11.04.2012

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Byggevaredirektivet: endringsbestemmelser om innvendige skillevegger
11.05.2012

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Attestering av byggevarer: elektrisitets-, styre- og kommunikasjonskabler

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Attestering av byggevarer: prosedyre for dører, vinduer, lemmer, skodder og porter
09.05.2011

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Klassifisering av brannmotstanden til byggevarer, byggverk og delar av byggverk: endringsbestemmelser
02.05.2011

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Prosedyrer for samsvarsattestering av fugemasser til ikke-konstruksjonsmessig bruk
04.02.2011

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Prosedyrer for samsvarsattestering for komposittsystemer for varmeisolering
03.02.2011

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Yteevne ved brann til fibrøse støpte gipsstukkelementer
23.12.2010

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Yteevne ved brann til stålplater med coating av polyester og plastisol
23.12.2010

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Samsvarsattestering for sement, byggekalk og andre hydrauliske bindemidler
01.12.2010

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Yteevne for visse gulvbelegg ved brann
03.03.2010

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Forbud mot biocidet dimethylfumarat: forlengelse
15.03.2012

2012/196

01.11.2012
Sikkerhetskrav til produkter i barns soverom
26.07.2010

2012/196

01.11.2012
01.11.2012
Yteevne for fugemasse ved brann
03.03.2010

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Brannegenskaper for veggbekledninger
03.03.2010

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Brannklassifisering av lim til keramiske fliser
03.03.2010

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Barnesikringer på vinduer og verandadører
28.01.2010

2012/196

01.11.2012
01.11.2012
Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel
05.03.2011

2012/011

11.02.2012
02.10.2012
Innhold av etylkarbamat i alkoholholdige drikker
23.03.2010

2012/090

01.05.2012
01.05.2012
Bestemmelser om trykkutstyr
29.09.1999

1998/082

29.09.1999
29.11.1999
Feiltoleranse for måleinstrumenter
01.12.2010

2011/049

21.05.2011
09.09.2011
Måleinstrumenter og for måletekniske kontrollmetoder
18.05.2009

2011/049

21.05.2011
09.09.2011
Aerosoldirektivet (endring): sprayflasker og -beholdere med aerosoler: konstruksjon og sikkerhet
29.04.2010

2011/048

21.05.2011
05.05.2010
Taubaneanlegg til persontransport
30.05.2002

2001/115

01.07.2002
03.05.2002
Barnesikring av lightere: forlengelse
11.05.2009

2010/117

11.11.2010
Barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare
11.05.2008

2010/117

11.11.2010
11.11.2010
Barnesikring av lightere
11.05.2007

2010/117

11.11.2010
11.11.2010
Forbedring av det indre marked
27.07.2009

2010/049

Sikkerhetskrav til badeustyr til spebarn og småbarn
27.01.2010

2011/014

02.04.2011
Barnesikring av lightere
27.05.2008

2009/138

05.12.2009
05.12.2009
Brannsikkerhetskrav for sigaretter
15.04.2008

2009/138

05.12.2009
05.12.2009
Direktiv om måleenheter
01.10.1981
01.01.1994
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser
11.03.2006

2006/030

11.03.2006
Markedsføring av og kontroll med eksplosive varer til sivil bruk
30.09.1993

1994/007

01.07.1994
Felles bestemmelser for trykkbeholdere og metoder for å kontrollere dem
30.01.1978
01.01.1994
Gjødselforordningen
11.12.2003

2005/008

09.02.2005
09.11.2009
Forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport
01.01.1994

2009/076

01.07.2009
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter
05.08.1999

2001/016

01.03.2001
Rådsdirektiv 93/68/EØF av 22. juli 1993 om endring av visse direktiver for maskiner, måleinstrumenter, elektrisk utstyr m.m.
01.01.1995

1994/007

01.01.1995
01.01.1995
Brannklassifisering av gipsplater, høytrykkslaminerte dekorative plater og bærende konstruksjonsdeler av tre
08.01.2003

2008/009

02.02.2008
02.02.2008
Brannklassifisering av trefiberbaserte plater til bruk i bygninger
18.01.2003

2008/009

02.02.2008
02.02.2008
Klassifisering av byggevarer (inkl. trefiberbaserte plater) mht. branntekniske egenskaper
23.05.2007

2008/009

02.02.2008
02.02.2008
Klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper
04.11.2006

2008/009

02.02.2008
02.02.2008
Klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper for gipsplater
07.10.2006

2008/009

02.02.2008
02.02.2008
Klassifisering av produkter til byggverk for branntekniske egenskaper
27.09.2006

2008/009

02.02.2008
Klasser for branntekniske egenskaper for visse byggevarer
16.03.2006

2008/009

02.02.2008
02.02.2008
Attestasjon av overensstemmelse med produktkrav for gulvbelegg
08.03.2006

2008/009

02.02.2008
02.02.2008
Krystalglassdirektivet
16.06.1971

1997/095

10.12.1997
01.07.2004

Sider