Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 5.11.2010
Rapport lagt fram av Kommisjonen 26.10.2010
EUs resultattavle for næringslivets FoU-investeringer offentliggøres hvert år av Europakommissionen og inneholder opplysninger om verdens 1400 største bedrifter (400 fra EU og 1000 fra resten av verden), ordnet etter deres FoU-investeringer. I 2009 foretok de største foretakene i EU langt mindre nedskjæringer i sine FoU-investeringer enn amerikanske konkurrenter. Derimot bruker europeiske bedrifter innen høyteknologisektorer fortsatt langt mindre på forskning og utvikling enn tilsvarende bedrifter i USA.
Rådskonklusjoner vedtatt 12.10.2010
Europaparlaments- og rådsvedtak publisert i EU-tidende 1.10.2010
Rapport lagt fram av Kommisjonen 3.9.2010
Dansk departementsvurdering ("Grundnotat") offentliggjort 26.7.2010
Rapport lagt fram av Kommisjonen (Eurodice-nettverket) 7.6.2010
Rådskonklusjoner vedtatt 7.6.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.5.2010
Europaparlamentets uttalelse 18.5.2010

Sider