Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Europaparlamentets resolusjon av 27.9.2011
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.9.2011
Arbeidsdokument fra Kommisjonen lagt fram 10.8.2011
Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.8.2011
Rapport lagt fram av Kommisjonen 12.7.2011
Rapport lagt fram av Kommisjonen 12.7.2011
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 13.7.2011
Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.6.2011
Kommisjonen offentliggjorde 9. juni 2011 en 765 siders rapport om forsknings- og innovasjonsituasjonen i EUs medlemsland og seks assosierte land (deltakerland i EUs rammeprogram for forskning, inkludert Norge). Rapporten, som vil bli utgitt annethvert år, er første utgave innenfor rammene av initiativet innovasjons-EU. Den erstatter en tidligere rapportserie om vitenskap, teknologi og konkurrenseevne. Rapportens åtte faktasider om Norge omfatter både nasjonal forsknings- og innovasjons-statistikk og status for norsk deltakelse i EUs 7. rammeprogram pr. mars 2011.
Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 24.5.2011
Rådskonklusjoner vedtatt 20.5. 2011; EFTA/EØS-kommentar vedtatt 13.5.2011
EUs utdanningsministre vedtok 20. mai 2011 en uttalelse om Europakommisjonens meddelelse fra 17. februar 2011 om å sikre alle barn adgang til førskoleundervisning og til å utvikle undervisningplaner for barn i alle aldre. De tre EFTA/EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein oversendte 13. mai 2011 felles kommentarer til EU-institusjonene om meddelelsen. Ifølge Kommisjonen bør førskoleundervisningen ha en god balanse mellom "harde" og "bløte" ferdigheter. Landene bør samtidig ha fokus på profesjonsutdanning, lønninger og arbeidsvilkår.
EØS/EFTA-kommentarer offentliggjort 5.5.2011
Ungdom i bevegelse er et av syv flaggskipsinitiativ i Europa 2020 – EUs nye tiårsstrategi, og inneholder 28 konkrete tiltak som Kommisjonen vil initiere på områdene ungdom, utdanning og opplæring. I EFTA/EØS-kommentarer av 5. mai 2011 gir Norge, Island og Liechtenstein felles synspunkter på hva Kommisjonen bør prioritere i forslaget til EUs kommende ungdoms-, utdannings- og opplæringsprogrammer som er under forberedelse. De nye programmene skal starte i 2014.
Rapport fra Norges EU-delegasjon 2.5.2011
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 20.4.2011

Sider