Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 4.3.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.5.2013
Høringsuttalelser offentliggjort av Kommisjonen 8.2.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 5.10.2012 (frist 28.12.2012)
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 2.10.2012 (frist 13.11.2012)
Meddelelse fra Island 7.9.2012 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer: EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.11.2012
Meddelelse fra Island 6.9.2012 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer: EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.11.2012
Meddelelse fra Island 6.9.2012 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer: EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.11.2012
EØS-notat offentliggjort 6.9.2012
EØS-notat offentliggjort 6.9.2012
Norsk Lovtidend kunngjorde 18. november 2011 en lovendring for gjennomføring av EU-direktivet om økt stabilitet i finansmarkedet og direktiv om elektroniske penger. Regjeringen vedtok samtidig at lovendringen trer i kraft 1. januar 2013. Direktivet om finansstabilitet omhandler blant annet oppgjørssystemer for verdipapir og avtaler om finansielle trygdeytelser med hensyn til sammenkoblede systemer (linked systems) og gjeldsfordringer (credit claims). Finansdepartementets EØS-notat om direktivet ble offentliggjort 6. september 2012.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 26.7.2012 (frist 18.10.2012)
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.3.2012
Norsk forskrift kunngjort 5.1.2012
Meddelelse fra Kommisjonen offentliggjort 12.12.2011
EØS-komitevedtak notifisert av Island 11.11.2011: ikrafttredelse 1.1.2012
EØS-komitevedtak notifisert av Island 2.9.2011: ikrafttredelse 1.11.2011

Sider