Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Forskrift om delvis ikrafttredelse av norsk lov kunngjort 27.06.2014. Norge meddelte 23.06.2014 at konstitusjonelle prosedyrer var fullført; EØS-komitevedtaket trer derfor i kraft 01.08.2014.
Norsk Lovtidend kunngjorde 20. juni 2014 en lov som blant annet gjennomfører euroforordningen fra 2009 om betalinger i euro på tvers av landegrensene (dette faktaarket) og forordning 260/2012 om teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro. Loven trer delvis ikraft 1. juli 2014.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.05.2014
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.05.2014
Rapport lagt fram av Kommisjonen 05.05.2014
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 27.03.2014
EØS-notat om revisjon av pensjonskassedirektivet offentliggjort 26.11.2013
EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 3.10.2013
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 5.9.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.5.2013

Sider