Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 9.6.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 2.6.2016
Rapport lagt fram av Kommisjonen 3.5.2016
Fortolkningsdommer C-5/15 og C-460/14 avsagt av EU-domstolen 7.4.2016
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 2.3.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 25.2.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 30.9.2015
Rapport lagt fram av Kommisjonen 5.8.2015
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 15.07.2015
Norge har ratifisert EØS-komitebeslutningen som innlemmer EU-forordningen i EØS-avtalen. Beslutningen trer dermed i kraft 01.09.2015.
Stortinget har samtykket til innlemmelse i EØS-avtalen av en EU-forordning om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro, såkalt SEPA Direct Debit. Forordningen gjelder endring av innføringsfrister i 2014 og vil derfor ikke få betydning for private rettssubjekters rettsstilling, men innlemmelsen krever norske lovendringer.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 29.04.2015
Forslag trukket av Kommisjonen 07.03.2015
Omtale publisert av Finandepartementet 04.03.2015
Felles konklusjoner mellom EØS/EFTA og EU om innlemmelse av EUs finanstilsyn i EØS-avtalen vedtatt på EFTA-ECOFIN-rådet 14.10.2014
Finansministrene fra Norge, Island og Liechtenstein kom 14. oktober 2014 fram til enighet med EU-siden om hvordan EUs nye finanstilsynsstruktur skal innlemmes i EØS-avtalen. Tilsynsstrukturen, med blant annet tre nye tilsynsmyndigheter for bank-, verdipapir- og forsikringssektorene (EBA, ESMA og EIOPA) trådte i kraft i EU 1. januar 2011. Formålet er å bidra til finansiell stabilitet i Europa og motvirke nye finanskriser. I løsningen som nå er avtalt blir EFTAs overvåkingsorgan (ESA) gitt kompetanse til å treffe rettslige bindende vedtak mot nasjonale tilsynsmyndigheter og enkeltinstitusjoner i Norge, Liechtenstein og Island. Regjering må innhente Stortingets samtykke til løsningen, og fordi det overføres kompetanse til ESA, vil saken kreve 3/4 flertall i Stortinget.
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 22.09.2014

Sider