Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Norsk forskrift om delvis ikraftttredelse av lov kunngjort 19.12.2016
Norsk forskrift om delvis ikrafttredelse av lov kunngjort 19.12.2016
Norsk forskrift om delvis ikrafttredelse av lov kunngjort 19.12.2016
Norsk forskrift om delvis ikrafttredelse av lov kunngjort 19.12.2016
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.12.2016
Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 15.11.2016
Utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av ESMA og sendt til Kommisjonen 14.11.2016
Foto: Pixabay
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 28.10.2016
Banklovkommisjonen har lagt fram sin utredning om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren med forslag til gjennomføring av EU-regelverket på de to områdene. Den norske innskuddsgarantien på to millioner kroner må ifølge EU-direktivet mer enn halveres ved utløpet av 2018. Det fremgår imidlertid av Banklovkommisjonens utredning, som nå er lagt ut på høring, at Norge vil be om en lengre overgangstid i forbindelse med innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen. Norske myndigheter har uttalt at dersom EUs medlemsstater får overgangsperioder for å bygge opp sine garantiordninger, er det minst like relevant for Norge å få overgangsordninger med samme tidshorisont.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 19.10.2016
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.10.2016

Sider