Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 15.11.2016
Utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av ESMA og sendt til Kommisjonen 14.11.2016
Foto: Pixabay
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 28.10.2016
Banklovkommisjonen har lagt fram sin utredning om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren med forslag til gjennomføring av EU-regelverket på de to områdene. Den norske innskuddsgarantien på to millioner kroner må ifølge EU-direktivet mer enn halveres ved utløpet av 2018. Det fremgår imidlertid av Banklovkommisjonens utredning, som nå er lagt ut på høring, at Norge vil be om en lengre overgangstid i forbindelse med innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen. Norske myndigheter har uttalt at dersom EUs medlemsstater får overgangsperioder for å bygge opp sine garantiordninger, er det minst like relevant for Norge å få overgangsordninger med samme tidshorisont.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 19.10.2016
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.10.2016

Sider