Beslutningsprosessen: energi

Forsiden - Velg område - Energi - Beslutningsprosessen: energi
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Rådsdirektiv 93/68/EØF av 22. juli 1993 om endring av visse direktiver for maskiner, måleinstrumenter, elektrisk utstyr m.m.
01.01.1995

1994/007

01.01.1995
01.01.1995
Krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som drives med flytende eller gassformig brensel
01.01.1994
01.01.1994
Ytelser av varmeproduserende enheter og isolering av varmeførende rør i bygninger som ikke benyttes til industriformål (endring)
09.01.1983
01.01.1994
Ytelser av varmeproduserende enheter og isolering av varmeførende rør i bygninger som ikke benyttes til industriformål
01.07.1980
01.01.1994
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av oppvaskmaskiner
01.07.1998

1999/029

27.03.1999
14.04.1999
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av lamper
01.07.1999

1999/017

01.07.1999
01.07.1999
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av elektriske stekeovner
01.01.2003

2003/141

08.11.2003
14.05.2004
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av klimaanlegg til husholdningsbruk
01.01.2003

2004/123

25.09.2004
18.11.2004
Registrering i Fellesskapet av import og leveranser av råolje
22.12.1995

1997/005

01.08.1999
Endring av energidirektiver på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse

2007/132

27.10.2007
Energieffektivitetskrav til kjøleskap og -frysere
08.10.1999

1997/087

01.07.2000
03.09.1999
Energieffektivitetskrav til strømbegrensere for lysstoffrør
21.05.2002

2001/116

21.05.2002
26.03.2002
Et fellesskapsprogram for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr
14.01.2003

2004/167

01.12.2005
Gjennomføring av rådsvedtak 1999/280/EF om informasjonsutveksling og konsultasjoner om forsyningskostnader for råolje og forbruk
03.09.1999

2000/031

01.04.2000
Informasjonsutveksling og konsultasjoner om forsyningskostnader for råolje og forbrukerpriser på petroleumsprodukter
12.05.1999

2000/031

01.04.2000
Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren (endring)
17.06.1975
01.01.1994
Opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass
14.11.2003

2005/146

01.07.2007
Åpenhet om gass- og elektrisitetspriser til industrien
01.07.1991
01.01.1994
Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren (endring)
17.06.1976
01.01.1994

Sider