Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 17.10.2008
Del av EØS-avtalen ved ikrafttredelsen av avtalen 1.1.1994.
Norsk forskrift kunngjort 11.7.2003
EØS-komitebeslutning 16.5.2003 om innlemmelse i EØS-avtalen
Norsk lov av 14.12.2001
Rådsdirektiv publisert i EU-tidende 2.12.2000
EØS-komitebeslutning 30.10.1998 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjennomført i norsk forskrift av 19.08.1994

Sider