Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.11.2010
I følge et EØS-notat fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som ble offentliggjort 9. november 2010, oppfyller norsk rett stort kravene i Europakommisjonens forslag til svangerskapsdirektiv i kraft av den lange norske stønadsperioden. Departementet viser imidlertid til at Europarlamentet har foreslått flere endringer som vil måtte føre til behov for endring i norsk lov for at Norge skal kunne tiltre direktivet. EU-retten skiller mellom fødselspermisjon og foreldrepermisjon. Sistnevnte er en individuell rett for arbeidstakere, både menn og kvinner, som reguleres av direktiv 96/34/EF.
Rapporter lagt fram av Kommisjonen 27.10.2010
Kommisjonen la 27. oktober 2010 fram to rapporter om problemer folk står overfor når de benytter seg av deres EU-rettigheter: når de reiser, studerer, arbeider, blir gift eller kjøp hus og bil i et annet EU-land. 2010-rapporten inneholder 25 tiltak som Kommisjonen planlegger å fremme i løpet av de nærmeste år. Den andre rapporten går gjennom utviklingen på området i perioden 2007-2010.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 26.10.2010
EØS-komitevedtak 1.10.2010
Dansk departementsvurdering ("Grundnotat") offentliggjort 3.9.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.7.2010
Europaparlaments- og rådsvedtak publisert i EU-tidende 7.4.2010
Rapport lagt fram av Kommisjonen 25.3.2010
Eurobarometer-undersøkelse lagt fram 5.3.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 5.3.2010
Vedtak i Europaparlamentet 10.2.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 5.2.2010
Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 3.2.2010
Innstilling lagt fram av Europaparlamentets komite for kvinners rettigheter og likestilling 1.2.2010
Rådsvedtak publisert i EU-tidende 22.1.2010
Rapport lagt fram av Kommisjonen 18.12.2009
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.11.2009
Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.10.2009

Sider