Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Dansk departementsvurdering ("Grundnotat") offentliggjort 3.9.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.7.2010
Europaparlaments- og rådsvedtak publisert i EU-tidende 7.4.2010
Rapport lagt fram av Kommisjonen 25.3.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 5.3.2010
Eurobarometer-undersøkelse lagt fram 5.3.2010
Vedtak i Europaparlamentet 10.2.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 5.2.2010
Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 3.2.2010
Innstilling lagt fram av Europaparlamentets komite for kvinners rettigheter og likestilling 1.2.2010
Rådsvedtak publisert i EU-tidende 22.1.2010
Rapport lagt fram av Kommisjonen 18.12.2009
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.11.2009
Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.10.2009
Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.7.2009
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.6.2009

Sider