Klima- og miljødepartementet

Forsiden - Ansvarlig Departement - Klima- og miljødepartementet
Begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2)

Høring om erfaringer med direktivet igangsatt av Kommisjonen 13.9.2019

Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.9.2019

Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om sektorer utsatt for karbonlekkasje i 2021-2030

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.9.2019

Avfallsdirektivet: utfyllende bestemmelser for ensartet måling av omfanget av matavfall

EØS-notat offentliggjort 30.8.2019

Auksjoneringsforordningen for CO2-kvoter: tilpasningsbestemmelser

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 28.8.2019

EU-handlingsplan om bærekraftig finansiering

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 28.8.2019

Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.8.2019

Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.8.2019

Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.8.2019

Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for etofenproks til bruk i produkter av type 8

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.8.2019

Sider

Abonner på Klima- og miljødepartementet