Finansdepartementet

Forsiden - Ansvarlig Departement - Finansdepartementet
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringer til utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 28.5.2020

Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.5.2020

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.2.2020 og kunngjort i EU-tidende 25.5.2020

Forsikringsdirektivet: rettelse til rumensk utgave av utfyllende bestemmelser

Norsk forskrift kunngjort 20.5.2020

Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser

Norsk forskrift kunngjort 20.5.2020

EU-handlingsplan mot hvitvasking av penger

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.5.2020

Regnskapsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens av rapporteringskravene til Canada for betalinger til myndighetene

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.5.2020

Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilpasning av grunnbeløpene i euro

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.5.2020

Forsikringsdirektivet: retting av utfyllende bestemmelser

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.5.2020

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - retting av visse språkversjoner

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2020

Sider

Abonner på Finansdepartementet