Finansdepartementet

Forsiden - Ansvarlig Departement - Finansdepartementet
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilordning av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer til en objektiv skala

Norsk forskrift kunngjort 20.9.2019

Statistikkforordningen om europeisk statistikk: endringsbestemmelser

EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge. Beslutningen trer i kraft 1. november 2019.

Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner: utfyllende bestemmelser

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.9.2019

EU-rammeverk for fremme av bærekraftige investeringer

Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 12.9.2019

Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.9.2019

Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.9.2019

Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6. - 29.9.2019

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.9.2019

Kollektive investeringsfond (UCITS)

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 2.9.2019

EU-handlingsplan om bærekraftig finansiering

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 28.8.2019

Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om karbonindekser

Høring igangsatt av Finansdepartementet 27.8.2019

Sider

Abonner på Finansdepartementet